beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals PROSUS

PROSUS

laatst

84,080

%

+0,33%

+/-

+0,280

vorig slot

83,800

tijd

03 jul

open

84,480

hoog

85,260

laag

83,880

volume

160.454

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2019 2018 2017
Omzet 2.654,00 2.303,00 1.835,00
Operationele kosten 1.636,00 1.411,00 1.161,00
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat 4.444,00 11.555,00 2.594,00
Resultaat voor belastingen 4.509,00 11.394,00 349,00
Belastingen 258,00 37,00 11,00
Cashflow -8.628,00 7.536,00 2.257,00
Nettowinst 4.307,00 11.485,00 2.606,00

Balans (x 1.000.000)

  2019 2018 2017
Materiële activa 143,00 96,00 55,00
Immateriële activa 2.829,00 3.139,00 3.185,00
Financiële activa 19.889,00 16.806,00 10.806,00
Vaste activa 22.881,00 20.087,00 14.102,00
Voorraden 148,00 139,00 94,00
Debiteuren 135,00 169,00 138,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 9.168,00 10.809,00 3.209,00
Vlottende activa 9.982,00 11.493,00 3.780,00
Totaal activa 32.863,00 31.580,00 17.882,00
Gewoon kapitaal 27.117,00 24.082,00 11.254,00
Preferent kapitaal 27.057,58 24.022,58 11.194,58
Aandeel van derden 132,00 274,00 319,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4.034,00 4.460,00 4.176,00
Kortlopende schulden 1.580,00 2.764,00 2.133,00
Totaal passiva 32.863,00 31.580,00 17.882,00

Overige data

  2019 2018 2017
Aantal werknemers 15.677 14.435 11.766
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.188.450 1.188.450 1.188.450
Winst per aandeel 3,62 9,66 2,19
Dividend per aandeel
Cashflow per aandeel -0,02 -0,23 -0,34
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 18,38
Dividend rendement (%)
Rendement eigen vermogen (%) 15,88 47,69 23,16
Koers einde boekjaar 66,53