beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals PROSUS

PROSUS

laatst

93,760

%

+0,21%

+/-

+0,200

vorig slot

93,560

tijd

27 nov

open

94,100

hoog

94,600

laag

93,240

volume

152.065

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2020 2019 2018 2017
Omzet 3.330,00 2.654,00 2.303,00 1.835,00
Operationele kosten 2.161,00 1.636,00 1.411,00 1.161,00
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat 3.812,00 4.444,00 11.555,00 2.594,00
Resultaat voor belastingen 3.790,00 4.509,00 11.394,00 349,00
Belastingen 75,00 258,00 37,00 11,00
Cashflow 2.078,00 -8.628,00 7.536,00 2.257,00
Nettowinst 3.824,00 4.307,00 11.485,00 2.606,00

Balans (x 1.000.000)

  2020 2019 2018 2017
Materiële activa 377,00 143,00 96,00 55,00
Immateriële activa 3.013,00 2.829,00 3.139,00 3.185,00
Financiële activa 23.110,00 19.889,00 16.806,00 10.806,00
Vaste activa 26.655,00 22.881,00 20.087,00 14.102,00
Voorraden 213,00 148,00 139,00 94,00
Debiteuren 111,00 135,00 169,00 138,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 8.054,00 9.168,00 10.809,00 3.209,00
Vlottende activa 9.109,00 9.982,00 11.493,00 3.780,00
Totaal activa 35.764,00 32.863,00 31.580,00 17.882,00
Gewoon kapitaal 29.100,00 27.117,00 24.082,00 11.254,00
Preferent kapitaal 29.018,59 27.057,58 24.022,58 11.194,58
Aandeel van derden 214,00 132,00 274,00 319,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 4.303,00 4.034,00 4.460,00 4.176,00
Kortlopende schulden 2.147,00 1.580,00 2.764,00 2.133,00
Totaal passiva 35.764,00 32.863,00 31.580,00 17.882,00

Overige data

  2020 2019 2018 2017
Aantal werknemers 20.524 15.677 14.435 11.766
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.628.160 1.188.450 1.188.450 1.188.450
Winst per aandeel 2,35 3,62 9,66 2,19
Dividend per aandeel 0,11
Cashflow per aandeel -0,13 -0,02 -0,23 -0,34
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 26,87 18,38
Dividend rendement (%) 0,17
Rendement eigen vermogen (%) 13,14 15,88 47,69 23,16
Koers einde boekjaar 63,15 66,53