beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals Aedifica

Aedifica

laatst

105,600

%

+1,73%

+/-

+1,800

vorig slot

103,800

tijd

17:35

open

104,000

hoog

105,700

laag

103,900

volume

42.650

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2020 2019 2018 2017 2016
Omzet 190,70 117,52 92,86 78,33 58,42
Operationele kosten 34,96 20,37 15,58 12,54 10,80
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat 154,80 158,64 89,58 81,54 52,63
Resultaat voor belastingen 122,87 141,44 75,26 66,17 40,73
Belastingen 18,74 10,71 3,41 2,82 0,46
Cashflow 8,14 4,82 2,45 3,18 1,35
Nettowinst 103,89 123,50 71,86 63,36 40,27

Balans (x 1.000.000)

  2020 2019 2018 2017 2016
Materiële activa 2,81 2.317,04 1.739,03 1.542,02 1.153,84
Immateriële activa 163,52 0,41 2,16 2,08 1,98
Financiële activa 3.845,54 34,24 1,89 2,96 0,79
Vaste activa 4.015,93 2.351,68 1.743,08 1.548,26 1.157,28
Voorraden 7,30 5,24 4,07 4,44 4,62
Debiteuren 12,70 11,22 7,52 6,72 3,88
Overige vorderingen 5,18 1,26 0,45 1,68 1,37
Liquide middelen 23,55 15,40 10,59 8,14 4,95
Vlottende activa 51,25 34,45 23,57 21,86 15,88
Totaal activa 4.067,18 2.386,13 1.766,64 1.570,12 1.173,16
Gewoon kapitaal 2.170,31 1.429,55 941,65 888,04 620,75
Preferent kapitaal 305,04 173,69 134,97 110,20 78,88
Aandeel van derden 2,63 0,10 0,00 0,00 0,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 1.244,97 648,82 760,74 621,68 497,98
Kortlopende schulden 649,27 307,66 64,26 60,41 54,43
Totaal passiva 4.067,18 2.386,13 1.766,64 1.570,12 1.173,16

Overige data

  2020 2019 2018 2017 2016
Aantal werknemers 105 55 66 47 44
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 27.470 25.560 18.200 17.980 14.190
Winst per aandeel 3,78 4,83 3,95 3,52 2,84
Dividend per aandeel 4,60 2,80 2,50 2,25 2,10
Cashflow per aandeel 6,59 3,47 4,67 3,85 3,53
Intrinsieke waarde per aandeel 73,47 53,23 49,24 47,47 41,65
Koers-winstverhouding 25,74 17,37 18,78 21,70 23,96
Dividend rendement (%) 4,73 3,34 3,37 2,95 3,09
Rendement eigen vermogen (%) 4,79 8,64 7,63 7,13 6,49
Koers einde boekjaar 97,30 83,90 74,20 76,37 68,06