beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals Pershing Square Holdings

Pershing Square Holdings

laatst

37,000

%

-0,94%

+/-

-0,350

vorig slot

37,350

tijd

17:35

open

37,000

hoog

37,400

laag

36,900

volume

48.673

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Omzet 0,00 0,02 0,01 0,07 0,00
Operationele kosten 1,53 1,55 3,39 1,11 1,33
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat 2.160,50 -127,39 -184,11 -672,00 -1.330,40
Resultaat voor belastingen 2.181,29 -93,51 -187,67 -686,48 -1.332,44
Belastingen 13,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Cashflow 1.021,60 -880,86 -994,06 1.655,75 -145,39
Nettowinst 2.097,64 -91,51 -192,62 -677,51 -1.300,01

Balans (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa
Gewoon kapitaal 5.568,28 3.746,91 4.086,69 4.355,63 5.033,14
Preferent kapitaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aandeel van derden
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 7.210,14 5.106,62 5.696,49 6.289,68 6.879,30

Overige data

  2019 2018 2017 2016 2015
Aantal werknemers 0 0 0 0 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 210.960 216.620 234.720 240.130 240.130
Winst per aandeel 10,15 -0,42 -0,82 -2,82 -5,41
Dividend per aandeel
Cashflow per aandeel 4,18 -2,68 -3,92 6,90 -4,71
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 1,89 -30,81 -16,67 -5,16 -3,74
Dividend rendement (%)
Rendement eigen vermogen (%) 37,67 -2,44 -4,71 -15,55 -25,83
Koers einde boekjaar 19,16 12,94 13,67 14,54 20,26